Home » HACCP ISO 22000 Belgesi

HACCP ISO 22000 Belgesi

İnsanoğlunun yaşaması için gerekli olan üç temel maddeden bir tanesidir gıda, fakat bu gün çevremize baktığımızda, üzerinde en çok konuşulan, yaşam kalitesinin azalmasında suçlu bulunan ve kanser de dahil pek çok hastalığın müsebbibi tutulan bir olgu haline gelmeye başlamıştır.

Peki bu kadar hayati öneme sahip olmasına karşın, bir o kadar da zarar veren gıdalar, nasıl oluyor da bu hale dönüşüyor. Buna ilişkin yapılan araştırmalarda pek çok sebep ortaya konulmaktadır. Doğallıktan uzaklaşarak yapılan; üretim, koruma ve ambalajlamanın yanı sıra, bu aşamalardan geçerken karıştırılan, yabancı kimyasal maddeler, tarım ilaçları ve hijyen kurallarına dikkat etmeme gibi daha bir çok etken, insanoğluna hayat veren yiyecekleri bazen birer ölüm makinelerine dönüştürmeye başladığını araştırma sonuçları ortaya koymaktadır.

Bunu anlamamız için en iyi örnek; tarımı yapılan sebze ve meyvelere daha güzel görünmesi ve büyük olması için verilen hormonlar, tarım ilaçları ve suni gübreler bu gün insanları en çok tehdit eden hastalıkların en önemli sebeplerinin başında gelmektedir. Hatta bazen hastalıkların veya ölümlerin direk müsebbibi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu olumsuzluklara engel olmak ve ortadan kaldırmak, hem ulusal hem de uluslar arası arenada gıda ihracatını kolaylaştırmak ve doğru tercih sebebi olmak için, Avrupa birliği ülkeleri tarafından tıpkı ISO 9001 belgesinde olduğu gibi, tüm dünyada geçerli sayılacak “gıda kalite belgesi” oluşturularak, bu alandaki her detay standartlara bağlanmıştır. İşte bu standartların çerçevesini belirleyen belgeye: ISO 22000 kalite belgesi denir.

Daha geniş bir tanımla gıda maddelerinin; üretim ile pazarlama sürecinin başından, sonuna kadar geçen süreçte, üretimin, ürünün, ekipmanların, bakımının, katkı maddelerinin ve hijyen şartlarının kontrol edilip, denetlenmesini sağlamak ve tüketimi yapıldığında doğacak riskleri minimuma indirmek hatta ortadan kaldırmak için, ISO kapsamındaki bütün ülkelerce ortak hazırlanmış ve de benimsenmiş olan standartları uygulayan ve alınması gereken önlemlerin hepsini alan gıda üreticilerine verilen belgeye ISO 22000 Gıda kalite belgesi denir. Bir de bu belgeye ek olarak, her ülkenin kendi yaşam koşullarına ve anlayışına göre belirlediği bir takım gıda standartları vardır. Ülkeden ülkeye değişen ve her ülkenin kendisine göre oluşturduğu bu standartları kapsayan belgeye de HACCP denir. Türkçe açılımı da; Tehlike Analizleri ve Kontrol Noktaları yönetim biçimi.

HACCP, gıda kalite belgesi, kavram olarak hemen her ülkede geçerli sayılıp, ülkelerin kendi sınırları içerisinde itibar görse de, bütün dünyaca kabul görüp, kayıtsız şartsız güvenli olduğu konusunda bir mutabakata varılamamıştır. Hal böyle olunca da belirli ortak standartlara bağlanamamıştır.

Her ülkenin kendi standartlarına ve önceliklerine göre düzenleyerek oluşturduğu bu belge, uluslar arası platformlarda kabul görmemektedir. Zaman zaman haberlerde; bazı ülkelere ihraç ettiğimiz, domates, armut yada fındığın geri iade edildiğinden yada alımlardan vazgeçildiğinden bahsedilir.

Ülkemizde ise kabul görmeyen bu ürünler, rahatlıkla piyasaya sürülerek tüketime açılır. İşte bu durum bu belge ile ilgili detayların sonucudur. Bizde yeterli görülen ve elverişli sayılan ürünler, diğer ülkeler için geçerli ve yeterli kriterleri oluşturmaya bilir.

Ancak ISO 22000 gıda kalitesi belgesi; HACCP belgesi nin yeterli olmadığı uluslar arası arena da, gıda güvenliği, gıda yönetim sistemleri, gıda üreten ve imal eden bütün kuruluşların, yeterli denetime kavuşması ve uluslar arası ortak bir standarda bağlanarak her kez tarafından geçerli sayılan belge türüdür.

Genelde isimleri birlikte anılan ve temellerinde gıda kalitesini sağlama amacı olan bu belgeler bazı noktalarda farklılaşarak, başka başka alanlara hitap ederler. Ancak, bilinmesi gereken bir şey varsa oda, pazarlayacağınız gıda maddeleri, ister yurt içinde olsun isterse de yurt dışında, mutlaka ISO 22000 ve HACCEP gıda kalite belgesine sahip olsun ki, elinizde kalmasın ve daha kolay pazarlansın.

Gıda kalite belgeleri ; Et, süt ve balık üretimi yapan firmalara, çiftliklere, mandıralara,restoranlara, gıda zincirlerine, ekmek fırınlarına, konserve ve dondurulmuş gıda yapan firmalara ve sayamayacağımız daha birçok, gıdaya yönelik alanlara verilen ve son derece önemli olan ve tercih sebebi sayılan belgelerdir.

Amacı :  Gıda maddelerinin, daha dikilmemiş tohum aşamasından tutunda, işlendiği, üretildiği, ambalajlandığı, dondurulduğu, depolandığı ana kadar geçen daha bir çok aşamada, doğal özelliğinin korunması, insanlara zarar verecek maddelerden arındırılması ve hijyen şartlarına uygun olarak üretilip ambalajlanması için denetim mekanizması oluşturmak ve bu kurallara uymayanları, dolaylı yolla da olsa devre dışı bırakmaktır. Çünkü artık bilinçlenen ve ne istediğini bile insan nesli için kalite belgeleri olan ürünler ilk tercih olmaya başladı.

Bu belgeleri, ISO örgütü merkezinin ülkelerdeki yetki verdiği bazı akreditasyonlar tarafından verilir. Türkiye de görevli olan, UKAS, TURKAK, DAR, JAS-ANZ gibi akreditasyonlar ve akrediteli TUV cert, SZUTEST, Universal sertifikasyon, MEYER, WCS, Alberk, SGS, Prosert gibi kuruluşlar bu belgeyi verme yetkisine sahiptir.

Üç yıl boyunca geçerli olan bu belgeyi almak için yeterli bilginiz ve deneyiminiz yok ise, Karar Patent sizler için alanında uzman danışman vekilleriyle, her sorunuzu cevaplamaya ve merak ettiğiniz her konu ile ilgili eksiksiz bilgi verme hazır bir firma olduğu kadar, işlemlere ayıracak zamanı ve sabrı olmayanlar için de dökümantasyonları hazırlamaya yardımcı olarak UKAS, TURKAK, DAR, JAS-ANZ gibi akreditasyonlardan akrediteli TUV cert, SZUTEST, Universal sertifikasyon, MEYER, WCS, Alberk, SGS, Prosert, gibi belgelendirme şirketlerinden gıda kalite belgenizi almanızı da sağlamaktadır.

Ayrıca ;

 • ISO22000 Nedir
 • HACCP Nedir
 • ISO2200 belgesi almanın şartları nelerdir
 • HACCP belgesi şartları nelerdir
 • ISO22000 ile HACCP arasındaki fark nedir
 • HACCP kimlere verilir
 • ISO22000 Kimlere verilir
 • ISO22000 belgesini hangi kurum verir
 • HACCP belgesini hangi kurum verir
 • ISO22000 Faydaları nelerdir
 • HACCP belgesinin Faydaları nelerdir
 • ISO22000 belgesinin süresi
 • HACCP belgesinin süresi
 • ISO22000 Amacı

gibi sorularınızın detaylı yanıtlarını, Karar Patent Danışmanlarından alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın