Home » CE Belgesi

CE Belgesi

Conformite European’ın kısaltılmışı olarak kullanılan ve “Avrupa normlarına uygundur“ anlamı taşıyan CE işareti, her türlü ürüne ve ürün gurubuna iliştirilebilen bir belge türüdür.

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin, ürünlerinde bulundurulması zorunlu olan CE belgesi, birliğin direktifleri doğrultusunda ürünlerini hazırlandığını, uygulanması gereken bütün hükümlere uyulduğunu ve gerekli görülen bütün değerlendirme prosedürlerinden geçerek pazarlamaya hazır hale getirildiğini beyan eder.

Daha geniş tanımı ile ; Söz konusu olan ürün yada ürün guruplarının, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak direktiflerine uygun olarak imal edildiğini veya üretildiğini gösteren, insanların sağlığını, canını ve malını tehlikeye atmadığını, bunun yanı sıra bitki ve hayvan sağlığı içinde gerekli önlemleri aldığının teminatıdır CE belgesi. Bu belge sayesinde, tüketicilerin ve çevrenin en asgari şekilde zarar görmeleri hedeflenerek, üye ülkelerin yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek amaçlanmıştır.

AB üyesi olmadığı halde “Gümrük Birliği” anlaşmasına imza atarak, tarım ürünleri dışındaki bütün malların AB ülkelerinde rahatça dolaşımı hakkı alan Türkiye de ithal ettiği bu kapsamdaki ürünler için CE belgesi bulundurmak zorunluluğu doğmuştur. Aslında bir kurum yada kuruluş tarafından verilen bir kalite markası olmayan CE, imal eden yada üretimi yapan şahıs yada firmaların, ürünlerinin üzerine, ambalajlara ve dokümantasyonlara iliştirdiği AB koşullarına uygundur anlamı taşıyan bir işarettir ve bu işareti iliştirme işlemi, iki guruba ayrılmaktadır ;

Üreticinin kendi imkanları ile tespit ettirmesi : Daha düşük risk taşıdıkları veya taşıdıkları riskin tespitinin daha kolay olduğu ürüne sahip olan şahıs yada firmanın, bizzat kendisinin yada bir test kuruluşunun aracılığı ile uygunluğunun tespit edilmesini kapsar.

Eğer yapılan tespitlerin sonucunda ürünün CE işaretine uygun olduğuna karar verilirse, CE belgesi düzenlenerek, söz konusu ürüne iliştirilir.

Notified Body kuruluşlarının tespit etmesi : Daha yüksek risk gurubu içeren ürün yada ürün guruplarının sahibi olan şahıs yada firmaların, AB üyesi olan ülkelerde yerleşik olarak var olan ve diğer ülkelerde de temsilcilikleri bulunan Notified Body kuruluşuna başvurarak kavuştuğu belge grubudur. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığını bu gurup değerlendirerek karar verir.

Sahip olduğunuz ürün yada ürün guruplarının, Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle ürününüzün gurubunu iyi belirlemeli ve hemen akabinde, bu işareti vermeye yetkili olan bir kuruluş ile iletişime geçerek süreci başlatmalısınız.

Oldukça karmaşık olan ve mevzuatlar hakkında gerekli bilgilere sahip olma zorunluluğu getiren bu süreç de, konunun uzmanı bir firmadan yardım almak en sağlıklı olanıdır. Çünkü sizin bilgi ve deneyimlerinin bu konu için yeterli olmaya bilir, bunun sonucunda da işlemleriniz zora girer yada tıkanır.

CE belgesini daha kısa sürede almak ve gerekli olan işlemleri eksiksiz ve zamanında yapmak için Karar Patent Ofisi size gerekli olan danışmanlık ve takip işlemlerini yapacaktır.

Uzun yıllardır, Marka Tescili, Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescili alanlarında hizmet veren, bunun yanı sıra, ISO kalite belgelerini ve CE belgesi konularında da müşterisine yardımcı olan Karar Patent, tüm bu konularda danışmanlık yaptığı gibi, gerekli olan belgeleri, gerekli kuruluşlardan sizin adınıza almaktadır.

Konumuz olan CE belgesinde de, danışmanlık ve tespit işlemleri yaptığı gibi, ikinci guruba dahil olan, yüksek risk gurubunda yer alan ürünleriniz için de, Notified Body kuruluşunun temsilciliklerden CE belgesini sizin vekiliniz olarak alır. Belgelerinizi daha rahat ve kolay almak için bizimle çalışın. Ürünlerinizin geleceğini riske atmayın.

Karar Patent, Bütün tescil ve kalite belgeleri konusunda danışmanlık ve vekillik yaptığı gibi,

 • CE
 • CE Belgesi Nedir
 • CE İşareti
 • CE Belgesinin Avantajları
 • CE Belgesinin Özellikleri
 • CE Belgesinin Türleri
 • CE Belgesi veren Kuruluşlar
 • CE Belgesini Kim Verir
 • CE Belgesinin Yararları
 • CE Belgesi Nasıl Alınır
 • CE Belgesinin Tanımı

konularında da gerek duyduğunuz bilgileri vererek daha kolay anlamanızı sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın